Politica de Confidentialitate

Zarela.ro garanteaza securitatea si confidentialitatea datelor gazduite si transmise prin sistemul informatic. Informatiile furnizate catre zarela.ro sunt folosite numai in scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzilor, trimiterea de mesaje personalului carela.ro, abonarea la newsletter, etc. conform legilor in vigoare. zarela.ro nu furnizeaza adresa dumneavoastra de e-mail unor terti, nu incurajaza spam-ul, si nu face publice datele furnizate de clientii sai fara acordul explicit al acestora. Furnizarea datelor personale catre carela.ro nu implica obligativate din partea utilizatorilor iar acestia pot refuza furnizarea acestor date in orice circumstante si pot solicita in mod gratuit stergerea acestora din baza de date.

Zarela.ro se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti. Datele personale vor putea fi insa transmise autoritatilor in drept sa verifice tranzactiile comerciale sau altor autoritati in drept sa efectueze orice verificari justificate in baza legii, daca acest lucru va fi solicitat in conformitate cu legile in vigoare.

Datorita modului prin care datele cu caracter personal stocate de sistemul zarela.ro sunt transmise pe cale electronica, carela.ro nu poate fi facut raspunzatoare in nici un fel de pierderea acestora sau de copierea informatiilor de catre persoane neautorizate, prin folosirea de aparatura sau software de interceptare. La sesizarea utilizatorilor, zarela.ro va lua toate masurile si va pune la dispozitie toate fisierele necesare organelor competente abilitate sa rezolve acest tip de infractiune.